Strategische Cases
Sociaal Domein & de Participatiewet

Tom de Haas is expert in het ontwikkelen van strategie, beleid en organisatie in het Sociaal Domein, en de Participatiewet in het bijzonder. Tom zet graag zijn passie, know how en meer dan 25 jaar ervaring in voor dé optimale oplossing op jouw vraagstuk of uitdaging. Hieronder lees je meer over de strategische cases waar Tom aan werkt of gewerkt heeft. 

Implementeren van de doorontwikkeling van de Participatiewet

Kwartiermaker in opdracht van 5 gemeenten in oostelijk Midden-Limburg.

Het ondersteunen bij de definitieve besluitvorming en het treffen van voorbereidingen voor de implementatie van een nieuwe aanpak van dienstverlening aan kandidaten en werkgevers.

Opdracht: Kwartiermaker doorontwikkeling Participatiewet.

Uit te voeren in het eerste kwartaal van 2020. 

Projectleider - Doorontwikkelen van de Participatiewet

In opdracht van 5 gemeenten in oostelijk Midden-Limburg.

Als projectleider geef ik uitvoering aan het besluit om te komen tot een doorontwikkeling van de Participatiewet op basis van de resultaten en ervaringen in de eerste vijf jaar. 

De focus bij deze doorontwikkeling ligt op het realiseren van arbeidsparticipatie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Uitgevoerd in de periode april tot en met december 2019.

Ontwikkelen regionaal arbeidsmarktbeleid

Voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Samen met beleidsadviseurs van de betrokken gemeenten ontwikkelen van beleidsdoelstellingen voor de periode 2018-2021. Advies formuleren aan de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid. 

Uitgevoerd in 2018.

Evaluatie Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid

Midden Limburg arbeidsmarkt

Samen met beleidsadviseurs van de gemeenten in Midden-Limburg uitvoeren van een evaluatie van het functioneren van de stuurgroep. Formuleren van aanbevelingen voor de stuurgroep voor de nieuwe beleidsperiode. 

Periode: 2016-2017.

Evaluatie regionale arbeidsmarkt Midden-Limburg

Samen met beleidsadviseurs van de gemeenten in Midden-Limburg uitvoeren van een evaluatie van het gevoerde beleid. Formuleren van aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode. 

Periode: 2014 – 2017

Extern adviseur - Uitvoeringsorganisatie toegang Sociaal Domein, gemeente Tilburg

Als extern adviseur samen met het management team van Toegang vormgeven van één uitvoeringsorganisatie voor toegang tot het sociaal domein. 

Najaar 2016.

Projectleider Sociaal Werkgeverschap -
Gemeente Den Haag

Als Projectleider Sociaal Werkgeverschap bij de Gemeente Den Haag ben ik met een projectteam verantwoordelijk voor het ontwikkelen van voorstellen over de wijze waarop de gemeente Den Haag als werkgever de komende jaren invulling kan geven aan sociaal werkgeverschap; aan werkgeverschap en werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Looptijd: 1 juli 2019 tot 1 april 2020.

Programmamanager - Gemeente Den Haag

Als Programma Manager bij de Gemeente Den Haag ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma waarmee de Haeghe Groep en het WSP van de gemeente Den Haag integreren tot 1 organisatie met een gezamenlijke aanpak.

Looptijd: van 1 januari 2018 tot 1 juli 2019.

Voorzitter Raad van Toezicht BINT - voor welzijn en ondersteuning

Voorzitter van de Raad van Toezicht van BINT – voor welzijn en ondersteuning sinds maart 2016, na een fusie van drie instellingen. BINT verbindt mensen, maakt initiatieven mogelijk en stimuleert eigen regie. BINT is gevestigd in de woonplaats van Tom de Haas. 

2016 – nu

Logo case D BINT

Realiseren van Breed Welzijn in 's-Hertogenbosch

Realiseren van breed welzijn in ’s-Hertogenbosch als  
extern adviseur van de stuurgroep Breed Welzijn, gevormd door MEE, Juvans en Divers en de GGD Hart voor Brabant. 

Doel: het ontwikkelen en implementeren van Breed Welzijn in de stad.

Looptijd van de opdracht: 2e helft 2014 tot maart 2018.

Adviseur en Auteur - Praktijkleren als Opstap naar Werk

Samenwerking MBO en SW bij diplomagericht opleiden

De afgelopen jaren werken MBO-scholen en SW-bedrijven, in samenspraak met gemeenten, steeds vaker samen zodat jongeren uit de kwetsbare groep een MBO-diploma kunnen halen.

In opdracht van het nieuwe  ‘Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid’ van SBCM en Cedris heb ik een publicatie uitgewerkt over de route om via het SW-bedrijf een MBO-diploma te halen. Deze publicatie bevat een viertal praktijkvoorbeelden uit het land. En er wordt ingegaan op de succesfactoren van samenwerking tussen gemeenten, het bedrijfsleven, MBO-scholen en SW-bedrijven. Er is tevens een aparte rekentool opgesteld om je eigen businesscase door te rekenen.

De publicatie is online beschikbaar sinds juni 2019 op de website van het ‘Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid’.

Heb je vragen hierover? Stuur me dan een mail.