Welkom

Dank voor je belangstelling voor mijn site en werk. Met ingang van 1 januari 2021 ben ik niet meer werkzaam en houd ik me bezig met ‘andere projecten’. Als je geïnteresseerd bent in mijn boeken of  (online) publicaties, kun je deze hier aanvragen of gratis downloaden tot 1 januari 2022. Daarna gaat deze website uit de lucht.

Ik wens je alle succes.

Hartelijke groet,
Tom de Haas

Uitdagingen in Sociaal Domein?

We zijn al vijf jaar onderweg, toch staan we in veel opzichten nog aan het begin. De komende jaren staan organisaties die werken in en aan het Sociaal Domein voor grote uitdagingen en vraagstukken.

Als adviseur werkend op het snijvlak van strategiebepaling en organiseren, realiseer ik samen met jou winnende antwoorden op actuele ontwikkelingen. Vraagstukken die ik aanpak zijn: het uitstippelen van een strategie voor de komende jaren én de implementatie van die strategie in en vanuit de praktijk.

Ook ontwikkel ik met professionals samen nieuwe werkwijzen en nieuwe manieren van organiseren en sturen met als doel de wendbaarheid en zelfsturing te versterken. Altijd met een menselijke én bedrijfsmatige insteek. Beleid realiseren we samen mét professionals en niet buiten professionals om. Praktisch en stapsgewijs. Werken is leren is veranderen.

Tom de Haas heeft ruim 25 jaar ervaring met strategische uitdagingen en tactische vraagstukken in het Sociaal Domein. Hierbij heeft Tom ruime expertise in het op werk en re-integratie gerichte deel van de Participatiewet.  

Over Tom

Tom’s focus ligt in de Participatiewet en de verbindingen  met de WMO en de Jeugdwet. In het vertalen van beleid naar werkende processen om meerwaarde te realiseren voor de burger, professional en uitvoeringsorganisatie.

De Participatiewet

“Arbeidsontwikkeling en zo veel mogelijk mensen met een beperking helpen aan zinvol en zingevend werk”.

“Dit is mijns inziens precies de kern van de Participatiewet “, aldus Tom de Haas. 

Boeken & publicaties

Ken je deze twee boeken al?  Het Vooruitvinderskompas – over sociale innovatie. Of All@Work? Over de  Participatiewet?

 Kijk ook eens naar de andere waardevolle publicaties van Tom. 

Tom binnen het Sociaal Domein

Staat jouw organisatie voor belangrijke veranderingen en keuzes? Die te maken hebben met strategische koers, innovatie, duurzame veranderingen of de Participatiewet? Als geen ander weet Tom de Haas wat de impact en complexiteit hiervan is op jouw instelling of organisatie. Passende antwoorden liggen volgens Tom altijd in een doordachte regievoering en werkzame strategie. Die je vervolgens vertaalt naar passende en praktische ontwikkelingen in je organisatie.

Tom zet met jou de noodzakelijke stappen. Samen realiseren we een juiste strategie, passend beleid, organisatie- & procesinrichting en management. Dit alles met oog voor de zakelijke én menselijke kant van je organisatie.

Je bent van harte welkom om eens te brainstormen of je uitdaging aan me voor te leggen. Ik verdiep me vooral graag in jouw vraagstuk over arbeidsparticipatie. 

Lees dit als je persoonlijke uitnodiging voor een vrijblijvend strategiegesprek.

Afbeelding case C

Participatiewet

Nederland heeft sinds 2015 de Participatiewet. Het doel van deze wet is, kort gezegd, zoveel mogelijke mensen nemen actief deel aan de samenleving. Mensen  met een afstand tot de arbeidsmarkt werken zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers.

Volgens Tom is ‘meerwaarde creëren’ dé kritische factor voor succesvolle arbeidsparticipatie. Werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is pas duurzaam als dat werk meerwaarde oplevert voor de werkgever, voor de werknemer en voor de gemeente, de samenleving. Werk loont voor alle drie de stakeholders.
Het realiseren van zo’n triple win situatie; dat is precies waar de ervaring en expertise van Tom ligt!

Sta jij voor uitdagingen en vraagstukken omtrent de Participatiewet?
Neem dan contact met me op. Ik adviseer je graag.

Publicaties

 

Als je geïnteresseerd bent in mijn boeken of  (online) publicaties, kun je deze hier aanvragen of gratis downloaden tot 1 januari 2022. Daarna gaat deze website uit de lucht.

Meer lezen over de Participatiewet en arbeidsontwikkeling? We raden je graag de volgende titels aan.

Boek -
Het Vooruitvinderskompas

Dit boek is voor leiders van maatschappelijke innovatie. Het is een kompas dat helpt bij het zoeken, vinden en realiseren van nieuwe aanpakken. Vol met aansprekende en praktische voorbeelden: kleinschalig en uitnodigend.

Auteurs:  Jorn Bruining en
Tom de Haas

Boek -
All@Work
-2e druk-

Hét meest praktische boek voor de aanpak van de Participatiewet. Hierin lees je o.a. over hoe je een business model toepast, meerwaarde creëert en een praktische vertaling maakt aan de hand van een complete business case.

Auteurs: Jan van der Hidde, Angela Linders, Henk Loos en Tom de Haas.

Publicatie -
Dé klanten van de Participatiewet

Uit het boek All@Work
Vanuit een bedrijfsmatige en ondernemende manier bekeken zijn er 3 klantengroepen in de Participatiewet voor wie je meerwaarde levert en resultaat behaalt.  

Publicatie Tom de Haas uit All@Work. 

Balance Board Waardecreatie

Publicatie -
Canvas Businessmodel en innovatie

Uit het boek Het Vooruitvinderskompas

Een businessmodel beschrijft ‘de essentie van waardecreatie’ in een organisatie en is een hulpmiddel waarmee je kritisch alle aspecten van deze waardecreatie evalueert en bijstelt.

Publicatie Tom de Haas uit Het Vooruitvinderskompas. 

Tom de Haas 1 gele trui

Implementatieplan -
Opstap naar Werk met Praktijkverklaringen

In 2018 verscheen het implementatieplan praktijkverklaringen dat ik opstelde voor SBCM. 

Dit gaat over het invoeren van de praktijkketen voor schoolverlaters vso en praktijkonderwijs met praktijkverklaringen.

Publicatie Tom de Haas

Foto implementatieplan

MBO-diploma route -
Opstap naar Werk met Praktijkverklaringen

Voor het nieuwe Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid van SBCM en Cedris schreef ik in 2019 een publicatie over de route om via het
SW-bedrijf een MBO-diploma te halen.
Je kunt dit downloaden  via de website ‘Inclusief werkt’.

Publicatie Tom de Haas.

foto praktijkverklaringen

Toolkit -
Ondernemerschap voor MFA's

De methodes en instrumenten in ‘Toolkit voor ondernemerschap’ zijn ontwikkeld door managers, beleidsprofessionals en experts die participeerden in het (toenmalige) innovatielab MFA Lab.  

In dit boek lees je meer over de sleutel voor succesvolle MFA’s. 

Auteurs: Marc van Leent en Tom de Haas. 

Boek -
Zelfregie en eigen kracht

Dit boek is geschreven vanuit het perspectief van mensen met een beperking die de keuze maken om zoveel mogelijk te leven vanuit hun eigen kracht. Om daarbij de regie over hun eigen leven te verwerven en te behouden.

Met interviews en praktijkvoorbeelden.

Auteurs: Inge Broere en Tom de Haas.

Boek -
De
zorgende gemeente

De komende jaren vinden er 4 belangrijke decentralisaties plaats die onder de regie van gemeenten gaan vallen zoals: jeugdzorg, AWBZ, re-integratie en passend onderwijs. 

Dit boek uit 2014 is voor professionals, bestuurders en beleidsmakers. 

Door
Tom de Haas.